Διαφήμιση στο Joe La PompeJoe La Pompe Διαφήμιση, Προώθηση – Λουκάνικο Δυναμίτη / Επίπεδο Adity
“Αντιγράφηκε για αντιγραφή.”

Πρωτότυπο?
Παχυσαρκία παιδικής καρύδας – 2019
“Το παιδί σας δεν μπορεί να αναλάβει αυτόν τον κίνδυνο.”
Κάντε κλικ στη μεγεθυμένη εικόνα
Πηγή: Creation Club
Διοργάνωση: Corolla, Natal (Βραζιλία)
Λιγότερο πρωτότυπο
Ίδρυμα Piku – 2021
“Η πρωτεΐνη μας σκοτώνει”
Κάντε κλικ στη μεγεθυμένη εικόνα
Πηγή: Adsofthworld
Διοργάνωση: VML Y&R Barcelona (Ισπανία)

Γίνε ο δικαστής!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *